חיסיון הליך גישור

בשנים האחרונות הופיעה חלופה חדשה להליכים המתנהלים בערכאות המשפטיות השונות – הליך גישור עסקי. הגישור הינו הליך אשר מטרתו הינה יישוב סכסוך המתגלה בין צדדים (בין אם הם פרטיים או מסחריים) באפיק הידברות ובחתירה להסכמות משותפות וזאת בכדי להימנע מכל מה שכרוך בניהול הליכים משפטיים.

הליך גישור עסקי, הוא אמצעי יעיל, מהיר ואפקטיבי לפתרון סכסוכים עסקיים בין צדדים חלוקים והגעה להסכמות הדדיות משותפות, מתוך תהליך של שיח ופשרה.

גישור עסקי

כיצד הליך גישור עסקי יכול לסייע לנו?

בתקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג – 1993, מוגדרת מהות הליך הגישור באופן הבא "גישור הוא הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה על יישוב הסכסוך, בין היתר על ידי בירור הנושאים שבמחלוקת, גילוי מידע הדרוש בקשר לסכסוך והצעת אפשרויות לפתרונו."

כפועל יוצא מכך, צדדים שקיים ביניהם סכסוך כלשהו, רשאים לפנות לעזרת מגשר, בין אם ביחד ובין אם לחוד, בכל שלב, אפילו לאחר תחילתו של הליך משפטי.

 

סודיות / חיסיון הליך גישור עסקי

בדומה לכל פניה שלנו לאיש מקצוע שמקצועו דורש דיסקרטיות (כרופא או פסיכולוג, לדוגמה) קיימים שני מושגים המקושרים להליך הגישור – סודיות וחיסיון. 

ההבדל בין השניים הנ"ל הוא, כי שבעוד שבתקנות אותן הזכרנו קודם ההתייחסות לסודיות מצוינת מפורשות בסעיף 5 (ו) ("מסר בעל דין מידע למגשר תוך דרישה לשומרו בסוד, ישמור המגשר על סודיות המידע כלפי כל בעל דין אחר, אלא אם כן ויתר מוסר המידע על הסודיות."), חיסיון הליך הגישור מעוגן בסעיף 3 (ב) לתקנות וקובע כי "בית המשפט יסביר לבעלי הדין כי דברים שיימסרו במסגרת הליך הגישור לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי".

 

לסיכום

על הליך גישור חלה סודיות (שפירושה, כי חל איסור על גילויו של מידע סודי לגורמים שאינם מורשים לכך במטרה למנוע את חשיפתו), ואף חל החיסיון (שפירושו – פטור מחובה הקבועה הקיימת בחוק על מסירת מידע לגוף המוסמך לכך או במסגרתה של מתן עדות בבית המשפט).

עו"ד ורו"ח שמשון מרון – בורר ומגשר עסקי מוסמך

עו"ד ורו"ח מרון עושה שימוש רב בכישוריו ובניסיונו רב השנים כבורר ומגשר עסקי לטובת מציאת פתרון מהיר, יעיל וחסכוני המקובל על כל הצדדים, מחוץ לכתלי בית המשפט.

כישוריו המקצועיים וניסיונו הרב מאפשרים לו לממש את יתרונו ביכולתו להביא את הצדדים לעמק השווה, במסגרת הליך גישור עסקי ולהגיע לפתרון מעשי בענייני סכסוכים עסקיים וכספיים מורכבים, תוך חיסכון בהוצאות וזמן –  בשילוב הבנה עסקית עם מקצועיות, מסירות ויחס אישי.

Leave a Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן