הערכת שווי חברה

הערכת שווי חברה על פי מצב השוק

נכתב על ידי
עו"ד ורו"ח שמשון מרון

שיטת הערכת השווי על פי גישת השוק

השווי על פי גישה זו מבוסס על השוואה וגזירת שווי החברה/נכס ממחירי נכסים דומים בשוק אשר מצויים בחברה וממחירים בעסקאות דומות שהתבצעו בשוק. גישה זו מקובלת בדרך כלל כאשר מדובר על נכסים בעלי סחירות גבוהה אשר מחיריהם מתעדכנים באופן שוטף וכאשר יש נתוני מידע על עסקאות דומות שבוצעו כאלה שהינן ברות השוואה לאובייקט המוערך.

גישת המכפיל בהערכת שווי חברה

יישום של גישת השוק מתבצע בדרך כלל, באמצעות שימוש במכפילים שונים – מכפילי הכנסות, רווח, וכו'- אשר בוחנים כיצד השוק מתמחר את הנתונים הפיננסיים של החברות הדומות. שימוש בשיטת המכפיל בהערכת שווי חברה מחייב השוואה לנתונים ענפיים של חברות העוסקות באותם התחומים בהם עוסקת החברה המוערכת. לפי גישת המכפיל נקבע שוויה של חברה ע"י הכפלת הרווח החשבונאי החזוי שלה במכפיל רלוונטי.

בהיותה גישה טנטטיבית ומהירה מתעלמת גישת המכפיל מפערים מהותיים העשויים להתקיים, בין הרווח החשבונאי החזוי לתקופה הקרובה לבין תוחלת תזרים המזומנים החזוי של הפירמה.

יתרונות וחסרונות

יתרונה של שיטת המכפיל הינו בפשטותה, אולם היא אינה מהווה שיטת אמידה מדויקת כלל ועיקר ביחס לשיטת ה- DCF. חסרונה העיקרי של השיטה הנו היעדר התחשבות אפשרית בגורמים נוספים רבים העשויים להשפיע על אומדן השווי המסוים של הפעילות המוערכת, לרבות סביבה עסקית שונה, מחוללי צמיחה ותמהיל הוצאות, וכן מבני הון וחוב שונים.

למאמרים נוספים

דילוג לתוכן