מה כוללת הבקשה לפירוק חברה?

פירוק חברה חדלת פירעון - מה כוללת הבקשה?

נכתב על ידי
עו"ד ורו"ח שמשון מרון

מה כוללת בקשה לפירוק חברה חדלת פירעון?

בקשה לפירוק חברה חדלת פירעון צריכה לכלול את העילה שבגינה דורשים לבצע את הפירוק. סעיף 257 לפקודה קובע שהעילות לפיהן מוסמך בית המשפט להורות על הליכי פירוק שצריכות להיכלל במקרה של הגשת בקשה לפירוק חברה, כוללות פירוק מהצדק והיושר, הפסקה של עסקי החברה שנה לאחר שהוקמה או אי התחלת פעילות תוך שנה לאחר שהוקמה.

עילות נוספות לפיהן מוסמך בית המשפט להורות על הליכי פירוק הן החלטה מיוחדת של החברה לפיה פירוקה ייעשה על ידי בית המשפט או חדלות פירעון.

חוק חדלות פירעון קובע לעניין זה כי אי תשלום חוב לנושה שגובהו 75,228 ₪ ומעלה או אי הבטחת ערובה לפירעונו שלושה שבועות אחרי שנשלחה מטעמו דרישת תשלום, הוכחה על סמך ההתחייבויות הקיימות והעתידיות שהחברה לא תוכל לעמוד בחובותיה או לחילופין צו הוצאה לפועל או פסק דין שהחברה לא קיימה אותו בחלקו או במלואו.

כאשר הוגשה בקשה לפירוק החברה והיא איננה מעוניינת בכך אלא רוצה לנסות ולשקם את עסקיה, התאגיד יכול לפנות לבית המשפט לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 ולנסות לבקש להוציא צו להקפאת ההליכים כנגדו, שיוצא בתנאי שהוכח שיש בו כדי לעזור ולשקם את מצב החברה. מלבד זאת, קיימת האפשרות לבקש ולערער על החלטת בית המשפט על הפירוק.

פירוק חברה חדלת פירעון – דוגמא לפסק דין

פש"ר 835/05 שלומית בר דרור נ' שוודיה חברה לבנין והשקעות בע"מ – בקשה מה-28 לספטמבר 2005 לפירוק חברה לפי העילות הקבועות בסעיף 257, כאשר החברה מתנגדת לבקשת הפירוק.

הבקשה הוגשה על רקע סכסוך של מספר שנים בעניין הסכם קומבינציה, כאשר משום שהמבקש השני הנו פסול דין, יש צורך באישור של בית המשפט שניתן כבר בשנת 1992 אומנם, אך במהלך ביצוע ההסכם התגלע סכסוך בין הצדדים.

בית המשפט המחוזי בחיפה בראשות כבוד הנשיאה בלהה גילאור החליט להורות על פירוק החברה בהתאם לבקשה שהוגשה, חרף התנגדותה, משום שהיא לא הצליחה לסתור את הטענה שהנה חדלת פירעון.

למאמרים נוספים

דילוג לתוכן