פירוק חברות

פירוק חברה מרצון

ליווי וייעוץ לפירוק חברות וכינוס נכסים

פירוק חברות הוא התהליך שקבע המחוקק לחיסולה של חברה כאישיות משפטית העומדת בפני עצמה. 

עו"ד ורו"ח שמשון מרון בעל ניסיון רב בלווי חברות שנקלעו להליכי חדלות פירעון, עומדות בפני פירוק ומייעץ בהתאמת ההליך המשפטי המתאים ביותר לנסיבות המקרה. הליך הפירוק יכול להינקט על ידי התאגיד, ע"י נושיו השונים ובמקרים רבים אף על ידי עובדיו שלא קיבלו את שכרם מזה זמן מה. 

יתרונו הייחודי של המשרד הוא היכולת לבדוק, מעבר לצד המשפטי, גם את הצד החשבונאי של הגורם המפרק.

פירוק חברה מרצון או באמצעות בית המשפט

פירוק חברות יכול להיעשות בדרכים שונות לפי חוק החברות תשנ"ט-1999 ופקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג-1983 ובהן פירוק חברה מרצון, פירוק בפיקוח בית משפט ופירוק על ידי בית המשפט.

כאשר הפירוק נעשה על ידי בית המשפט, תחילת ההליך היא על ידי הגשת בקשה לפירוק חברה. בקשה מסוג זה צריכה להיות מוגשת לבית המשפט בעל הסמכות העניינית והמקומית לדון בבקשה, כאשר בניגוד להליך פשיטת רגל של אדם פרטי, במקרה של חברה ההליך יכלול את פירוק התאגיד.

סעיף 257 לפקודת החברות קובע, שבית המשפט בעל הסמכות העניינית לפרק חברה יהיה בית המשפט המחוזי. בדומה לפי תקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984, הסמכות המקומית תהיה לבית המשפט המחוזי שמקום עסקיה של החברה נמצא באזור השיפוט שלה.

בקשה מסוג זה יכולה להיות מוגשת לפי סעיף 259 לפקודת החברות על ידי משתתף, נושה קיים או עתידי ולחילופין על ידי החברה עצמה, חלק מהם או כולם ביחד או לחוד.

מלבד זאת, במקרים בהם הסיבה לפירוק היא מהצדק והיושר, לפי סעיף 261 רשאי גם היועץ המשפטי לממשלה לבקש את הפירוק.

 

סוגים נוספים של הליכי פירוק חברות

פירוק על פי בקשת עובדים – המשרד מטפל בליווי עובדים בהגשת הבקשה לפירוק החברה ובהגשת תביעות חוב לשם קבלת גמלת שכר עבודה ופיצוי פיטורין מהמוסד לביטוח לאומי. לעו"ד (רו"ח) מרון ניסיון רב במסגרת תפקידיו כמפרק / מנהל מיוחד מטעם בית המשפט בבדיקת ואישור תביעות חוב שהוגשו ע"י עובדים של חברות בפירוק.

ליווי בהליכי פירוק חברה מרצון – המשרד מדריך חברות ומנהלים לנקיטת ההליכים הנדרשים על פי הדין לחיסול חברה ומלווה ההליכים הקשורים בהם.

חיסול חברה – חברה שאינה פעילה. אף שחברה אינה פעילה היא מחויבת בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות. משתוקן חוק החברות לא ניתן לבצע הליכי מחיקת חברה אלא יש לפרקה ורק בסוף התהליך תיחשב החברה כמחוסלת ולא תידרש לשלם יותר אגרה לרשם החברות. קיימת אפשרות (ולו חלקית) לבטל חוב אגרות.

כדאי לדעת: הכשרתו ונסיונו המשולב של עו"ד שמשון מרון בתחום עריכת הדין וגם בתחום החשבונאי מהווה יתרון אדיר ללקוחות העומדים בפני פירוקים וכינוסים

דוגמאות לתיקי פירוק שטופלו או מטופלים ע"י המשרד

עו"ד ורו"ח שמשון מרון בעל ניסיון רב בליווי הליכי פירוק חברה מרצון וכמו כן, משמש כמנהל מיוחד בתיקי פירוק רבים בהם מונה ע"י בתי המשפט השונים לבדיקת תביעות חוב של עובדים בחברות אלה.

להלן רשימה חלקית של תיקי פירוק חברות בהם טיפל / מטפל עו"ד מרון כבעל תפקיד במינוי ביהמ"ש המחוזיים השונים. תיקי פשיטות רגל אינם מאוזכרים מחמת צנעת הפרט :

חברות בפירוק :

 • מטב אלקטרו-מכניקה בע"מ
 • היימן מערכות מיזוג אויר בע"מ
 • אבזר בע"מ (בפירוק)
 • צמנטכל הנדסה ויזום צפון בע"מ (בכינוס ובפירוק) – חברה בתחום הבניה.
 • צינקל בע"מ (בפירוק) – חברה בתחום תעשיית האלומיניום.
 • בטחונית תעשיות זכוכית בע"מ – חברה בתחום תעשיית הזכוכית
 • א.ח.ל תמרה בע"מ (בפירוק) – חברה שהפעילה את מסעדת אוקיינוס בהרצליה
 • אורדעקרד תעשיות בע"מ (בפירוק) – חברה בתחום יצור ושיווק כרטיסים חכמים

 

עמותות בפירוק

 • עמותת זק"א איתור חילוץ והצלה – נאמן להסדר נושים
 • עמותת ישיבת בני בינה (בפירוק)
 • עמותת התאחדות עולי צרפת צפון אפריקה ודוברי צרפתית (בפירוק)
 • עמותת עח"י חיפה (בפירוק)
 • עמותת ברכת המזון (בפירוק)

פשיטות רגל

תיקי פשט"ר אינם מאוזכרים מחמת צנעת הפרט.

שירותים נוספים

דילוג לתוכן