האם ניתן לבטל פסק בוררות בבית משפט? האם אחד מהצדדים יכול לערער על פסק בוררות?

ביטול פסק בוררות

נכתב על ידי
עו"ד ורו"ח שמשון מרון

ביטול  פסק בוררות תקף ובר אכיפה

הליך הבוררות הינו הליך מהיר ופרקטי ומטרתו לחסוך זמן ומשאבים לבתי המשפט ולצדדים המתדיינים.

לאחר שירד הבורר לעומק המקרה, שמע את טענות הצדדים וקיבל את כל המידע והמסמכים שהגישו הצדדים ו/או שהתבקשו על ידי הבורר, מפעיל הבורר את כל כובד משקלו וניסיונו, על מנת לתת פסק בוררות נכון וצודק וכזה שיעשה צדק עם כל הצדדים. 

הבורר מודיע לצדדים על החלטתו, חותם על פסק הבוררות ונותן לו תוקף מעשי. מרגע זה בעצם, פסק הבוררות תקף גם ללא אישור בית המשפט, אך אם רוצים להופכו לבר אכיפה, כמו במקרים של פתיחת תיק הוצאה לפועל, יש לאשר אותו בבית המשפט.

חשוב לדעת, כי בחירתו של בורר מוסכם על הצדדים, מיומן ובעל ניסיון והבנה מעמיקה בהיבט המשפטי, העסקי והחשבונאי, המסוגל לדון בסכסוך במקצועיות ובשכל ישר, הינו ערובה לכך שהתוצאה תהיה נטולת משוא פנים, הוגנת ונכונה.

אי אישור פסק בוררות על ידי בית המשפט

כאן המקום לציין שהרוב המוחלט של פסקי הבוררות מקבלים תוקף משפטי. יש מצבים נדירים בהם שופט יכול שלא לאשר פסק בוררות, אבל בשביל שזה יקרה צריכים להתרחש שני דברים:  אחד הצדדים או שניהם לא מרוצים מההחלטה של הבורר ובמקום לאשר אותה ולתת לה תוקף משפטי הם מגישים בקשה לביטול ההחלטה.

ביטול פסק בוררות הוא לא דבר של מה בכך ונדיר שבית המשפט מבטל פסק בורר. על מנת שזה אכן יקרה יש לבדוק אם אכן מתקיימת עילת ביטול הקבועה בחוק הבוררות, ואלו הסיבות לפיהן מחליט בית המשפט על ביטול של צו.

עילות לביטול פסק בוררות כפי הקבוע בחוק הבוררות

  • לא היה הסכם בוררות בר-תוקף;
  • הפסק ניתן על ידי בורר שלא נתמנה כדין;
  • הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם הבוררות;
  • לא ניתנה לבעל-דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו;
  • הבורר לא הכריע באחד העניינים שנמסרו להכרעתו;
  • הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים לפסק והבורר לא עשה כן;
  • הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין והבורר לא עשה כן;
  • הפסק ניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו;
  • תכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור;
  • קיימת עילה שעל פיה היה בית משפט מבטל פסק דין סופי שאין עליו ערעור עוד.

שינויים בפסק הבוררות

במקרה שבית המשפט בחן את פסק הבורר והגיע למסקנה שלא נעשה עיוות דין, הוא רשאי לדחות את בקשת הביטול. בית משפט רשאי גם להחזיר את הפסק לבורר על מנת שייתן את דעתו החוזרת בהתייחס לנקודה זו או אחרת בפסק.

שמשון מרון עו"ד ורו"ח

עו"ד שמשון מרון הינו בורר ותיק ומנוסה. העושה שימוש רב בכישוריו – כעו"ד, כרו"ח וכלכלן והן בניסיונו הניהולי רב השנים – על מנת לפתור סכסוכים עסקיים מורכבים ולקבל החלטות בבוררויות מורכבות תוך חיסכון בזמן וכסף.

למאמרים נוספים

דילוג לתוכן