האם חייבים לאשר פסק בוררות ומה תוקפו של צו הבוררות אם לא אושר?

אישור פסק בוררות

נכתב על ידי
עו"ד ורו"ח שמשון מרון

אישור פסק בוררות וכוחו המשפטי של הליך הגישור

לפני שנדבר על אישור פסק הבוררות נבין את נחיצותה של הבוררות ועל ההבדלים בינה לבין דיון משפטי סטנדרטי בבית המשפט.

בימים אלו, כאשר בית המשפט כורע תחת נטל אדיר של תיקים וזמני ההמתנה לדיונים מתארכים ללא הפסקה, מסלול הבוררות הוא פתרון נפלא גם להקלת העומס על מערכת בתי המשפט וגם על מהירות התהליך. פסק הבוררות הוא פרקטי, מהיר ודיסקרטי, מה שמאפשר לשתף את הבורר באופן מלא מבלי לחשוש מעיקרון הפומביות הקיים בבתי המשפט.

פסק הבורר הינו סופי ואינה ניתנת לערעור בשלב זה אלא אם כן קבעו הצדדים בהסכם הבוררות כי הפסק ניתן יהיה לערעור בפני בורר אחר או באישור בימ"ש. , גם אם אחד הצדדים או שניהם מאוד לא מרוצים מההחלטות. הבורר חותם על פסק הבוררות והצדדים רשאים לאשר אותו בבית המשפט.

הליך הבוררות הוא הליך משפטי לכל דבר. משניתן פסק הבורר, אכיפת הפסק נעשית באמצעות אישור הפסק ע"י בית המשפט ולאחריו ככל שצד לא מבצע את הקבוע בפסק שאושר – ניתן לפנות להליכי הוצאה לפועל לאכיפת הפסק. הבורר שומע את הצדדים, מבין את הנושא והמחלוקות ובסופו של יום מוציא פסק לפי שיקול דעתו המקצועי והמשפטי .

תוקפו המשפטי של פסק הבוררות

חשוב להבין כי גם אם פסק הבוררות לא אושר על ידי בית משפט הוא בעל תוקף המחייב את הצדדים בדיוק כמו החלטה של בית המשפט. פסק הבורר נכנס לתוקף מיד עם תום המועדים הללו:

"חלף המועד להגיש בקשה לביטול הפסק לפי סעיף 24, חלף המועד להגשת ערעור הפסק בפני בורר לפי סעיף 21א, חלף המועד להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט על פסק הבוררות לפי סעיף 29ב"

ומה קורה עם תוקפו של פסק הבוררות טרם חלוף המועדים הנ"ל? בפסיקה של בית המשפט, אשר דן בדיוק באותה סוגייה התקבלה החלטה כדלקמן:

 "החלטתו של הבורר תהא סופית ומוחלטת (אף צד לא יוכל להתנגד לה) והיא תוגש לבית המשפט הנכבד לאישור ומתן תוקף של פסק דין".

אישור פסק הבוררות

כפי שאמרנו, פסק הבוררות תקף גם ללא אישורו על ידי בית משפט אבל אם אם אחד הצדדים רוצה להפעיל אכיפה בעקבות אי קיום אחד מהצדדים את החלטת הבורר, הוא חייב לאשר אותו בבית המשפט על מנת שיהיה בר אכיפה – כמו פתיחה בהליכי הוצאה לפועל

שמשון מרון עו"ד ורו"ח

עו"ד שמשון מרון הינו בורר ותיק ומנוסה. העושה שימוש רב בכישוריו – כעו"ד, כרו"ח וכלכלן והן בניסיונו הניהולי רב השנים – על מנת לפתור סכסוכים עסקיים מורכבים ולקבל החלטות בבוררויות מורכבות תוך חיסכון בזמן וכסף וזאת על מנת להגיע לפתרון מוסכם על הצדדים בזמן קצר וביעילות. 

למאמרים נוספים

דילוג לתוכן